مهندسی برق

این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد، توانایی انجام انواع طراحی‌های الکتریکال را دارا می‌باشد.

اتوماسیون

این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد، توانایی انجام انواع طراحی‌های اتوماسیون را دارا می‌باشد.

ابزاردقیق

این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد، توانایی انجام انواع طراحی‌های کنترل و ابزاردقیق را دارا می‌باشد.

کامپیوتر و شبکه

این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد، توانایی انجام انواع خدمات کامپیوتری و شبکه را دارا می‌باشد.

این بخش در دست ساخت می‌باشد.

طراحی و ساخت قطعات مکانیکی

این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد توانایی ساخت انواع قطعات مکانیکی را دارا می‌باشد.

HVAC

این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد توانایی انجام انواع طراحی‌های HVAC را دارا می‌باشد.

طراحی فرآیند

این گروه با استفاده از تجربیات کارشناسان مجرب فرآیند و نرم افزارهای مدرن و به روز قابلیت طراحی فرآیند صنعتی و معدنی را دارا می‌باشد.

نظارت بر نصب و راه‌اندازی

این گروه با استفاده از تجربیات کارشناسان ماهر و فنی توانایی نظارت بر کلیه مراحل نصب تا راه‌اندازی را دارا می‌باشد.

آخرین اخبار

۱, آبان, ۱۳۹۵

خدمات آریافرادیس

اضافه شدن بخش خدمات شرکت به وبسایت آریافرادیس

همکاران ما